5. Основно училище "Иван Вазов", София

Столово хранене

Търсене в сайта

Свободни места за другите класове

 

Към 02.12.2021 г. няма незаети или освободени места за ученици по план-приема през учебната година.

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2022 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени