5. Основно училище "Иван Вазов", София

История на 5. ОУ „Иван Вазов“

100 години 5. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“

1921-2021

 

ЧЕРПИМ ЗНАНИЯ ОТ МИНАЛОТО,

ЖИВЕЕМ В НАСТОЯЩЕТО,

ОТПРАВЯМЕ ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО…

                                                             

Малко са учителите, които в днешно време могат да се похвалят, че имат привилегията да са част от  училище със стогодишна история!

Възрожденски плам и ентусиазъм съпътства създаването на 5. Основно училище “Иван Вазов”. То отваря врати през 1921 г. в малка, схлупена къщичка в квартал „Павлово“. Нашите предци сами поискали новото тогава школо да бъде наречено на името на наскоро починалия народен поет и писател Иван Вазов.

По-възрастните жители на квартала с умиление си спомнят за първата учителка - Мара Шивачева, завършила Софийското девическо педагогическо училище. Първата учебна година тя обучава около 60 деца, разпределени в 4 слети класа.

С годините училището се разраства и през 1926 година се премества в друга сграда, а през 1929 г. вече е на ъгъла на улиците „Момина скала“ /днешната ул. „Симеон Радев“/ и ул. „Родопи“ /днешната ул. „Вихрен“/.

Официалното откриване на триетажната сграда на 5. Основно училище "Иван Вазов" е  на 24.01.1949 г.  Най-после името на Иван Вазов е върху красива сграда, която отговаря на всички изисквания за съвременно училище в онези години.  През следващата 1949/1950 учебна година се откриват паралелки в 8, 9, 10 и 11 клас. Така бившето начално и основно училище става „Единно училище № 5 Иван Вазов“, по-късно преименувано на Пето смесено средно училище “Иван Вазов”.

През учебната 1950/1951 г. завършва и първият гимназиален випуск от 58 ученици.

За добрата си работа през 1957 г. училището е избрано за базово и работи в сътрудничество с Централния институт за усъвършенстване на учители. За да поеме многото желаещи ученици, се появява необходимост от изграждането на още един етаж. На помощ на строителите се отзовават учителите, учениците и гражданите от квартал Павлово - вадят камъни, чакъл и пясък от реката, надстрояват четвъртия етаж и правят една от най-хубавите спортни площадки за времето си.

През 1970  г. се изгражда ограда на училищния двор, спортната площадка е асфалтирана, боядисват се коридорите и класните стаи, ремонтирани са котлите за отоплението на сградата.

През пролетта на 1976 г. Нестор Несторов създава танцов ансамбъл към училището и става негов  ръководител. И досега талантливият хореограф е ревностен пазител на българските традиции и фолклор. Първите репетиции са във фоайето на училището, но по-късно идва идеята в работилницата да се създаде Дом за народно майсторство, днешното читалище „Витоша“.  Нашето училище става първото в България, в което се изучават народни танци от 1 до 4 клас. Директорката -  г-жа Василка Кочева,  подкрепя младия хореограф. С времето училището се прочува и други учебни заведения възприемат тази инициатива.

През следващите години материалната база на училището се развива.

През периода 1980 г. до 1991 г. директор на 5. Основно училище е Минко Минков. Създаден е жив кът в кабинета по биология.

Под ръководството на г-жа Татяна Маринова, директор на 5. Основно училище „Иван Вазов“ в периода 1992 г. – 2007 г., е инсталирана модерна газова отоплителна инсталация, ремонтират се санитарните помещения, подменени  са дограмите в повечето класни стаи.

През 2007 г. начело на колектива застава г-жа Данка Капитанова. Променя се подходът към учебния процес, стимулира се творческото мислене и преподаване. Броят на учениците се увеличава.

Направен е ремонт на покрива на училището, сградата е санирана, изградено е футболно игрище, асфалтиран е дворът на училището и са засадени нови дръвчета.

От 1.09.2016 г. ръководството на 5. ОУ „Иван Вазов“ е поето от г-н Румен Пощаков.  Обогатява се материалната база, въвеждат се нови технологии, активно се използванат  интерактивни методи в учебния процес. Сформиран е Обществен съвет като основа за активното взаимодействие на училището с родителите.   Традиционната извънкласна и клубна дейност на учениците продължава.    

От 2017 г., съвместно с институт „Конфуций“, започва безплатно допълнително изучаване на китайски език в училището.

През 2020 г. е завършен проект за изграждане на нов модерен учебен корпус за около 400 деца, където ще се обучават учениците от начален етап. Предвижда се и нов физкултурен салон и просторна, съвременно оборудвана столова.

 

По случай 100-годишнината от създаването на 5. Основно училище „Иван Вазов“ и 170 години от рождението на Патриарха на българската литература – нашият патрон, през учебната 2019/2020 г. учениците от шестите класове преписват романа „Под игото“. В началото на юбилейната 2020/21 учебна година, уникалното начинание е оформено във великолепна книга. На официална церемония  книгата е поставено редом със знамето на училището.

На 31 май 2021 г. се състоя тържествен юбилеен концерт в Народния театър „Иван Вазов“ по случай 100 години от създаването на 5. Основно училище „Иван Вазов“.

Ние, съвременните учители от 5. Основно училище „Иван Вазов“, сме също толкова мотивирани  като нашите предшественици и със същата  вазовска амбиция и плам палим детските сърца за знания и наука.

 Едновековната история на 5. ОУ „Иван Вазов“ е  всичко онова, което ни носи самочувствие от достигнатото и което ни кара да вървим с високо вдигната глава към бъдещето. Неразривната връзка между учители, ученици и родители ни дава правото да кажем:

СИЛНИ СМЕ, ЗАЩОТО СМЕ ЗАЕДНО!

СИЛНИ СМЕ, ЗАЩОТО ГЛЕДАМЕ В ЕДНА ПОСОКА!

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени