5. Основно училище "Иван Вазов", София

Столово хранене

Търсене в сайта

Прием първи клас

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с план-приема на учениците I клас за учебната 2022/2023 г. Ви уведомяваме, че Графика на дейностите е достъпен през Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училище (ИСОДЗ) към Столична община на адрес:

https://kg.sofia.bg/#/calendar

 

От Ръководството

На 5 ОУ „Иван Вазов“


Уважаеми родители,

Приемът на ученици в първи клас към 5 ОУ „Иван Вазов“ ще се осъществява съгласно Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Приета с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ/.

 

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2022 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени