5. Основно училище "Иван Вазов", София

Столово хранене

Търсене в сайта

Прием първи клас

 
График родителски срещи 1 и 5 клас през 24-25 г.


Уважаеми родители,

Във връзка с кандидатстването и приема на ученици в 1 клас за учебната 2024/2025 година Ви информирам, че в най-скоро време, след финансиране и предоставяне на необходимите строителни книжа, 5.ОУ „Иван Вазов“ ще отвори две нови паралелки по 22 ученици всяка.

Директор на 5.ОУ „Иван Вазов“

Румен Пощаков


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

1. Заявление за прием в първи клас, генерирано автоматично в ИСОДЗ;

2. Оригинал на удостоверение за завършена предучилищна подготовка ИЛИ писмена декларация от родителя, че детето не е било включено в задължително предучилищно образование;

3. Копие на удостоверение за раждане на детето;

4. Лична карта на записващия родител;

5. Оригинали на документи, които доказват допълнителните критерии, в случай, че са заявени такива и не са проверени по служебен път

6. Заявление за записване в паралелка със съответните часове от разширена и факултативна подготовка;

7. Заявление за посещение на ГЦОУД.


 


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Приемът на ученици в първи клас в 5.ОУ „Иван Вазов“ ще се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 2.03.2022 г.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път.

Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на Системата на адрес: https://kg.sofia.bg.

 

 

 

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени