5. Основно училище "Иван Вазов", София

Обществен съвет

Членове на обществения съвет на 5ОУ „Иван Вазов“,
Избрани на общо събрание проведено на 11.11.21 г.

Име GSM E-mail
1. Христо Стоев
председател
0888324690
2. Анна Кочунска
член /район Витоша/
0885906176
3. Нестор Несторов
член
0897979169
4. Жанета Велкова
член
0887244113
5. Георги Георгиев
член
0893693936
6. Росен Кутелов
член
0888722935
7. Михаела Кръстева
член
0888717798
Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2022 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени