5. Основно училище "Иван Вазов", София

Контакти

Адрес: гр. София, ПК: 1618, ул. Симеон Радев" No31
Тел./факс: 02/ 856 50 65
E-mail:


Контакти на екип в 5.ОУ "Иван Вазов"
 
Длъжност   Телефонен номер
1 Директор   02/8565065; 0884801665
2 Зам.-директор   0895650791
3 Зам.-директор   0895650785
4 Счетоводител   0895650782
5 Касиер   0895650789
6 Педагогически съветник   0895650781
7 Психолог   0895650786
8 Завеждащ администрация   0895650783
9 Канцелария   02/8565065; 0895650780
10 Охрана   0895650788
11 Охрана   0895650784


 

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени