5. Основно училище "Иван Вазов", София

Столово хранене

Търсене в сайта

Прием в 5. ОУ „Иван Вазов“

 


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Приемът на ученици в първи клас в 5.ОУ „Иван Вазов“ ще се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 2.03.2022 г.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път.

Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на Системата на адрес: https://kg.sofia.bg.


ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Приемът на деца в подготвителна група към  5.ОУ „Иван Вазов“ ще се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община,  Приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 1.03.2021 г., изм. - Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г. , чрез Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес: https://kg.sofia.bg


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 5.ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Приемът на ученици в паралелките 5.ОУ „Иван Вазов“ ще се осъществява при наличие на свободни места.

 

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени