5. Основно училище "Иван Вазов", София

Столово хранене

Търсене в сайта

Прием в 5. ОУ „Иван Вазов“

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА ПГ, 1 И 5 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Във връзка с началото на учебната 2023/2024 година в 5.ОУ “Иван Вазов“, ще се проведат родителски срещи по
следния график:
1. Родителска среща за 1 клас на 30.08.23 г. /сряда/:
- от 18,00 ч. - Обща родителска среща във физкултурния салон на 5.ОУ
- от 18,30 ч. - Родителска среща по класове.
Списъците на учениците, разпределени попаралелки, ще бъдат качени на сайта на училището и поставени на информационното табло в 5.ОУ на 28.08.2023 г. /понеделник/

2. Родителска среща за ПГ на 31.08.23 г. /четвъртък/:
- от 18,00 ч. - Родителска среща в класната стая

3. Родителска среща за 5 клас на 31.08.23 г.
/четвъртък/:
- от 18,00 ч. - Обща родителска среща във
физкултурния салон;
- от 18,30 ч. - Родителска среща по класове.


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Приемът на ученици в първи клас към 5 ОУ „Иван Вазов“ ще се осъществява съгласно Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, Приета с Решение № 133 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г., чрез Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата /ИСОДЗ/.


ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Приемът на деца в подготвителна група към  5 ОУ „Иван Вазов“ ще се осъществява съгласно Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община,  Приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 1.03.2021 г., изм. - Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г. , чрез Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПАРАЛЕЛКИТЕ НА 5. ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Приемът на ученици в паралелките 5 ОУ „Иван Вазов“ ще се осъществява при наличие на свободни места.
Към 02.12.2021 г. няма незаети или освободени места за ученици по план-приема през учебната година.

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени