5. Основно училище "Иван Вазов", София

Столово хранене

Търсене в сайта

Прием в подготвителна група

 


ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Приемът на деца в подготвителна група към  5.ОУ „Иван Вазов“ ще се осъществява съгласно НАРЕДБА за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община,  Приета с Решение № 627 по Протокол № 25 от 17.12.2020 г., в сила от 1.03.2021 г., изм. - Решение № 695 по Протокол № 41 от 14.10.2021 г. , чрез Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

Регистрирането и кандидатстването се извършват по електронен път. Родителят/настойникът предварително се запознава с начина на регистриране в сайта на ИСОДЗ и ПГУ на адрес: https://kg.sofia.bg

 

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени