5. Основно училище "Иван Вазов", София

Търсене в сайта

Постижения и проекти


НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 2021
Министерството на образованието и науката публикува резултати от конкурсна сесия 2021 за финансиране на национални проекти в подкрепа на българското образование, интелектуалното развитие на учениците.
5. ОУ „Иван Вазов“ реализира 5 проекта с МОН, едно със Столична община и бенефициенти по оперативни програми.
Всички проекти са осъществени в резултат на спечелени процедури.

1. Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
Стартираха дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
Стартираха дейности по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, който е с продължителност 35 месеца.
Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на кризи като тази, предизвикана от пандемията от Ковид-19. Чрез осигуряването на устройства за учители и ученици ще бъдат подобрени условията за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.


2. НП „Бизнесът преподава“ 2021 по Модул 1 „Бизнесът в училище“
5. ОУ „Иван Вазов“ участва в Проект „Бизнесът преподава, Вариант - Роботика“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Обучението по проекта премина в два етапа – за ученици от петите и шестите класове.
По време на заниманията бяха разгледани различни възможности за програмиране на действията на робот.


3. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Библиотеките като образователна среда“
Училищната библиотека ще бъде обновена с нови книги и оборудване.


4. НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ модул „Културните институции като образователна среда“
Ученици ще посетят културни институции и ще се запознят с историческото и културно наследство на България.


5. НП „Отново заедно“
Две групи, общо 147 ученици, бяха на безплатна лятна почивка, като реализираха многообразна спортна и културно-развлекателна програма.

6. Столична платформа „София избира децата 2021“
Спечеленият проект даде възможност за пълно обновяване на две от училищните тоалетни. Новата визия е възможна благодарение на проекта на Ателие 3 и реализирана от фирма „НАС и КО“ ООД. Пространството ще бъде напълно обновено, с модерна визия.

 

 

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2022 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени