5. Основно училище "Иван Вазов", София

Осигуряване на съвременна образователна среда

Уважаеми родители,

През учебната 2021/2022 г. 5. ОУ „Иван Вазов“ участва в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“.  По програмата оборудвахме кът за четене във фоайето на четвъртия етаж и закупихме книги за нашите ученици.

За да насърчим четенето сред децата и да обогатим училищния библиотечен фонд, стартираме инициатива за попълването му с НОВИ книги. Обръщаме към вас – нашите ученици и родители,  да се включите с НОВИ  книги и енциклопедии. 

Моля да предавате НОВИТЕ книги на класните ръководители. 

Благодарим за подкрепата!

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2022 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени