5. Основно училище "Иван Вазов", София

Документи за еднократна помощ по чл. 10а и чл. 10б от ЗСПД

Уважаеми родители,

Във основа на постъпило чрез РУО писмо на д-р Емилия Лазарова, заместник-министър на образованието и науката, относно издаването на документ за отпускане на еднократна помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, Ви уведомяваме, че информацията, необходима за изплащане на еднократна помощ по чл. 10а и чл. 10б от ЗСПД, се предоставя на Агенция за социално подпомагане по служебен път.

Удостоверение, че дете е записано в I, II, III или IV клас за учебната 2023/2024 г. на 5. ОУ Иван Вазов, ще бъде издавано след 15.09.2023 г. само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи информацията служебно.

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени