5. Основно училище "Иван Вазов", София

ВАЖНО!!! ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

За да бъде по-лесен прехода от начален към прогимназиален етап, сме подготвили кратко представяне на изучаваните учебни предмети в пети клас.

Уважаеми родители на бъдещи петокласници,

За да бъде по-лесен прехода от начален към прогимназиален етап, сме подготвили кратко представяне на изучаваните учебни предмети в пети клас.

Български език и литература

Един учебен предмет, разделен на две части: български език и литература.

Литературата в пети клас има за цел да развие уменията за възприемане и интерпретиране на изучаваната творба и усъвършенстване на писмената реч. Но най-важното, на което ще научи петокласниците, е да обичат четенето.

Български език ще надгради изученото в начален етап и ще допълни още знания в областта на граматиката, правописа и пунктуацията. Нашите очаквания от учениците са свързани най- вече с постоянство и ежедневна сериозна подготовка.

Математика

Във връзка със сложността и обема на учебния материал, който се изучава в пети клас, се налага сериозно и отговорно отношение към работата в часовете по математика. Учениците трябва редовно да пишат своите домашни работи и да попълват уроците в учебната тетрадка. За тези, които изпитват затруднения, са предвидени часове за консултации.

Английски език

При изучаването на английски език в пети клас активно се набляга на по-сложен вид упражнения:  слушане и четене с разбиране, диктовки, дискусии и разговори в различни ситуации. Работи се с по-сложни граматически структури, които се усвояват чрез систематичен набор от упражнения.

История и цивилизации

Учебният процес по история и цивилизации се свързва с текстовия материал в учебника, практическа работа с историческа карта и сериозна интерактивна дейност.

География и икономика

В 5 клас Човекът и обществото се разделя на два предмета – история и цивилизации и география и икономика. В часовете по география и икономика учениците ще се научат как да използват географската карта, мащаб, градусна мрежа, способи за картографиране. Ще се научат да се ориентират в природата, ще изучават планетата Земя, природата, населението, селищата, трудовата дейност на хората и ще завършат обучението с континента Африка.

Човекът и природата ще продължава да се изучава в 5 клас. В него има изразени ясно три раздела : физични явления (физика), вещества и техните свойства (химия), структура и жизнени процеси на организмите (биология).

Изобразително изкуство

Цели за постигане пред пети клас по предмета "Изобразително Изкуство:

Цел първа: Опознаване и творческо прилагане на видовете цветови съчетания в изобразителна- та дейност на учениците от пети клас.

Цел втора: Опознаване и прилагане на правилата за удачно поместване на изображението вътре в плоскостта на листа.

Цел трета: Опознаване и прилагане на способите за творческото възприемане и последващото творческо пресъздаване на художествения образ в рисунката.

Цел четвърта: Запознаване и овладяване на основните способи за възпроизвеждане на обем и пространство върху двуизмерната плоскост на листа.

Цел пета: Запознаване с всепризнатите достижения в областта на изобразителното изкуство и придобиване на способност за откриване на  изящното в изкуството.

Технологии и предприемачество

Цели за постигане в пети клас по  технологии и предприемачество:

Цел първа: Опознаване и грамотно прилагане на видовете чертожни рисунки и измервателни дейности.

Цел втора: Опознаване и прилагане на правилата за безопасно боравене с различните битови уреди в дома или на работното място.

Цел трета: Опознаване и прилагане на способите за успешна творческа работа с различни су- ровини и материали.

Музика

Обучението по музика е организирано с цел обогатяване на музикалната култура на учениците и запознаване с нова терминология. Ще имат възможността да се запознаят с музикалните фолклорни области, както и с различните музикални инструменти. В процеса на обучението се използват много интерактивни задачи.

Физическо възпитание и спорт

В прогимназиален етап учениците продължават изграждането на спортно-технически и спорт- но-тактически умения от основните училищни спортове. Възпитателният процес е насочен пре- димно към развитието на физическите качества на учениците.

Стремим се да изпълним трите основни задачи на физическото възпитание: образователни, оздравителни и възпитателни.

 

От екипа на 5.ОУ,,Иван Вазов“

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени