5. Основно училище "Иван Вазов", София

Европейско кенгуру плюс на 16.04.2022 г.


ВРЕМЕВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИЯТА НА „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ ПЛЮС“ В 5.ОУ „ИВАН ВАЗОВ“ НА 16.04.2022 Г.

РЕЗУЛТАТИ
 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ, ВКЛ. И ВЪНШНИ, В МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ ПЛЮС“,

Ръководството на 5.ОУ „Иван Вазов“ е създало следната организация в деня на състезанието на 16.04.2022 г. /събота/:

  • Очакваме учениците в 10,30 ч. от входа на ул. „Симеон Радев“ №31, където ще са разпечатани списъци с инициалите на участниците и разпределението им по стаи.
  • Те ще бъдат посрещнати от учителите-квестори, които в бърз порядък от 10,30 до 10,40 ч. ще ориентират участниците по класове и кабинети, като започнат от 1 клас във възходящ ред.

Състезанието ще започне в 11,00 ч. до 12,15 ч. за всички участници /продължителност 75 минути/.

Ще е нужно учениците да носят химикалки (син цвят) и инструменти за чертане.

По време на състезанието мобилните телефони ще останат при квесторите.

След приключване на състезанието в 12,15 ч. квесторите ще изведат участниците, за да ги предадат на родителите им.

На участниците желаем успех!

 


Уважаеми родители, ученици,

Във връзка с Регламента за организиране на Математическо състезание “Европейско кенгуру+“ през учебната 2021/2022 година, Ви уведомяваме, че състезанието ще се проведе на 16.04.2022г.(събота) от 11.00ч. до 12.15ч. Време за работа 75 минути.

Форматът на състезанието е 7 задачи, първите 5 – тестови с избираем отговор, задача 6 е със свободен отговор, а задача 7 е с подробно описание на решението.

За всеки верен отговор на задачи с номера 1– 6 се присъждат 5 точки, а задача номер 7 се оценява с 0 – 10 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 40. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които учениците получават преди началото на състезанието.

Основен организатор на състезанието е Сдружение “ЕК“.

Възможните форми за участие са две: присъствена или задочна по Интернет.

Допуска се индивидуално задочно участие, по интернет, чрез предварително записване в срок до 13.04.2022 г. на имейл:   и получаване на допълнителни указания. В този случай организатор-оценител е сдружение „Европейско кенгуру“.

При присъствена форма в 5.ОУ „Иван Вазов“ всеки участник попълва бланка „Заявка за участие и Декларация“, която може да се изтегли от сайта на 5.ОУ “Иван Вазов“. В декларацията се отразява дали участникът желае да бъде публикуван резултата му. Декларацията се подписва задължително от родител, в случай че участникът не е навършил 18 години.

Такса правоучастие в размер на 10 лв. за участник се заплаща в касата на 5. ОУ или по следната банкова сметка:

5.ОУ „Иван Вазов“

Общинска банка АД

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG70SOMB91303143439200

МОЛ: Румен Пощаков

Срокът за подаване на Заявка за участие и Декларация за присъствена форма в 5. ОУ и такса правоучастие е до 08.04.2022 г. не по-късно от 14.00 ч. на имейл:

 

 
От ръководството

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени