5. Основно училище "Иван Вазов", София

График родителски срещи за учениците от ПГ, 1 и 5 клас през учебната 2023-2024 година


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с началото на учебната 2023/2024 година в 5.ОУ “Иван Вазов“, ще се проведат родителски срещи по
следния график:
1. Родителска среща за 1 клас на 30.08.23 г. /сряда/:
- от 18,00 ч. - Обща родителска среща във физкултурния салон на 5.ОУ
- от 18,30 ч. - Родителска среща по класове.

Списъците на учениците, разпределени по паралелки, ще бъдат качени на сайта на училището и поставени на информационното табло в 5.ОУ на 28.08.2023 г. /понеделник/

2. Родителска среща за ПГ на 31.08.23 г. /четвъртък/:
- от 18,00 ч. - Родителска среща в класната стая

3. Родителска среща за 5 клас на 31.08.23 г.
/четвъртък/:
- от 18,00 ч. - Обща родителска среща във физкултурния салон;
- от 18,30 ч. - Родителска среща по класове.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

Контакти

5. ОУ "Иван Вазов"
Адрес:ул. „Симеон Радев“ №31,
кв. „Павлово“, София, България

Телефон : +359 2 856 50 65
Имейл за кореспонденция
e-mail:

Политика за поверителност и защита на личните данни
© 2024 5. ОУ "Иван Вазов", гр. София. Всички права запазени