НАЧАЛО - 5 ОУ "Иван Вазов"

Отиване към съдържанието

Главно меню:

5 ОУ ИВАН ВАЗОВ" - ЧАСТ ОТ НАЙ-НОВАТА НИ ИСТОРИЯ

МИСИЯ

       Училището е основно и в своята дейност то е насочено към реализиране на общозадължителното обучение на учениците от първи до седми клас. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация; възпитание и обучение според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; способност за адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят


ВИЗИЯ

      Училището да стане център за знания, за реализиране на гражданско образование, за развитие на художествено-творческите заложби на учениците, което да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическата колегия, обогатяването й като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност,  загриженост и зачитане на човешкото достойнство


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню